Instrukcja użytkowania i konserwacji


1. Produkt powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w pomieszczeniach suchych,  zamkniętych i zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. W pomieszczeniach powinna utrzymywać się temperatura 18-25°C oraz względna wilgotność powietrza w granicach 45 - 55%. 

2. Produkt przed montażem należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej 18- 25°C oraz względnej wilgotności powietrza 45-55% w pozycji poziomej z równomiernym podparciem pełnej długości każdego elementu. Elementów nie należy przechowywać w pobliżu źródła ciepła (grzejnika, kominka, piece itp.), oraz bezpośrednio na podłodze podgrzewanej.

3. Elementy nie mogą być przechowywane na niezabezpieczonej podłodze betonowej, a zwłaszcza na posadzkach, które mogą oddawać wilgoć np. po budowie bądź remoncie domu.

4. Montaż mebla należy wykonywać na płaskiej, suchej i czystej powierzchni. 

5. Należy okresowo sprawdzać sztywność mocowań zawiasów i prowadnic. Ewentualne luzy na połączeniach, powstałe podczas użytkowania, należy usunąć poprzez dokręcenie odpowiednich śrub lub łączników. 

6. W przypadku szafek stojących, mebel należy ustawić na równym podłożu, a następnie wypoziomować. W przypadku gdy meble wyposażone są w nóżki muszą być one zamontowane tak, aby podpierały zarówno wieniec dolny jak i boki oraz przegrody korpusu (wyjątkiem jest sytuacja w której meble mają wydłużone do podłogi boki mebla). 

7. Zmontowany element należy zabezpieczyć przed przewróceniem, np. poprzez przymocowanie mebla do ściany (elementy służące do przytwierdzenia mebla nie są dołączone do zestawu okuć). 

8. W przypadku szafek wiszących, produkt należy zawiesić na listwie montażowej przytwierdzonej do ściany (elementy służące do przytwierdzenia mebla nie są dołączone do zestawu okuć), następnie wypoziomować oraz docisnąć do ściany. 

9. Należy unikać zalania powierzchni cieczami. W przypadku rozlania jakiegokolwiek płynu należy natychmiast wytrzeć ciecz suchą ścierką lub ręcznikiem papierowym do sucha, nie dopuszczając do długiego kontaktu płynu z produktem a zwłaszcza jego krawędziami. Należy również wytrzeć fronty oraz powierzchnię pod produktem.

10. Produkt należy czyścić kilka razy w tygodniu z kurzu i konserwować środkami wyłącznie do tego przeznaczonymi.

11. Do czyszczenia zalecamy używanie miękkich szmatek zwilżonych wodą lub w razie konieczności, delikatnym, dedykowanym do czyszczonej powierzchni środkiem.

12. Nie należy stosować szmatek mokrych, nasiąkniętych wodą lub innym płynem, które mogą oddawać wilgoć do czyszczonego powierzchni produktu.

13. Nie należy stosować środków zawierających amoniak, alkohol wybielacz lub substancji o właściwością ścierających w szczególności proszków itp.

14. Po każdorazowym czyszczeniu mebli należy je wytrzeć do sucha.

15. Nie należy umieszczać gorących przedmiotów na blatach i wewnątrz mebli zwłaszcza takich jak patelnie, garnki, blachy do pieczenia itd. (należy stosować podkładki)

16. Nie należy używać podkładek bezpośrednio na blacie. Zawsze należy używać desek do krojenia.

17. Nie należy stawiać czajników elektrycznych, ekspresów do kawy i innych urządzeń generujących parę pod szafkami oraz w ich wnętrzu gdyż para wydobywająca się z nich może uszkodzić produkt.

18. Nie należy otwierać zmywarki bezpośrednio po zakończeniu cyklu zmywania. Blaty i meble montowane bezpośrednio nad zmywarką lub piekarnikiem należy od spodu zabezpieczyć materiałem izolującym.

19. Flexmeble.com nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń.